Informatie

Wanneer wordt er gevlogen?

Er kan van maandag t/m zondag van zonopkomst tot zonondergang worden gevlogen.

Vaste vliegdagen zijn zaterdag/zondag en woensdagmiddag en -avond, dan zijn er meestal wat meer mensen te vinden op ons terrein.

Woensdagavond is het clubavond.

Vliegveld

Ons mini-vliegveld is gelegen in het buitengebied van Dongen. Daar hebben we een flinke vliegzone ter beschikking om onze toestellen rond te laten vliegen.

Ons vliegveld licht dicht bij vliegbasis Gilze Rijen en daarom moeten er, voor aanvang, gemeld worden dat er gevlogen gaat worden.

De maximum vlieghoogte is, bij nadering van een luchtmacht helikopter, gesteld op 50 meter. In de praktijk is het beter om bij nadering van een helikopter direkt te landen.

Op het terrein kunnen we gebruik maken van een toilet en ons clubhuis waar we droog een lekker bakkie koffie of thee kunnen zetten.

Koffie en thee zijn voor leden en geïnteresseerde gratis.

Kijk voor de routebeschrijving op de contactpagina.

Doelstelling MVC Snoopey

Uit de orginele statuten:

“De vereniging heeft ten doel:  het doen beoefenen en het bevorderen van de mogelijkheid tot het beoefenen van de modelvliegsport.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. Het scheppen en in stand houden van accommodatie voor het beoefenen van de modelvliegsport.
  2. Het samenbrengen en verstevigen van de onderlinge contacten tussen de beoefenaars van de modelvliegsport.
  3. Het stimuleren van de uitwisseling van kennis en het geven van steun in woord en daad tussen de leden onderling.
  4. Het houden van modelvlieg-demonstraties en/of tentoonstellingen”

Contributie

Juniorlid t/m 18 jaar: € 65,00 per kalenderjaar

Seniorlid: € 100,00 per kalenderjaar betaald voor 1 december.

Seniorlid: €110,00 per kalenderjaar betaald na 30 november maar voor 1 januari

De leeftijd op 1 januari bepaalt het tarief voor het hele kalenderjaar.

Voor nieuwe leden , bij aanmelding, eenmalig Inschrijfgeld: € 10,00.

Afwijkende tarieven:

  • Nieuwe leden betalen naar rato van €110,00 op de datum van aanmelding.
  • Na overleg van KNVvL lidmaatschap wordt terug betaling gedaan van €4,50 zijnde de WA-verzekeringspremie van “MVC Snoopey”.

Contributie overmaken op: NL46INGB0001624136  ten name van MVC Snoopey

Inloggen voor leden