Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de mogelijkheid tot het beoefenen van de modelvliegsport.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  1. Het scheppen en in stand houden van accommodatie voor het beoefenen van de modelvliegsport.
  2. Het samenbrengen en verstevigen van de onderlinge contacten tussen de beoefenaars van de modelvliegsport.
  3. Het stimuleren van de uitwisseling van kennis en het geven van steun in woord en daad tussen de leden onderling.
  4. Het houden van modelvlieg-demonstraties en/of tentoonstellingen