Contributie

Juniorlid t/m 18 jaar: € 65,00 per kalenderjaar

Seniorlid: € 100,00 per kalenderjaar betaald voor 1 december.

Seniorlid: €110,00 per kalenderjaar betaald na 30 november maar voor 1 januari

De leeftijd op 1 januari bepaalt het tarief voor het hele kalenderjaar.

Voor nieuwe leden , bij aanmelding, eenmalig Inschrijfgeld: € 10,00.

Afwijkende tarieven:

  • Nieuwe leden betalen naar rato van €110,00 op de datum van aanmelding.
  • Na overleg van KNVvL lidmaatschap wordt terug betaling gedaan van €4,50 zijnde de WA-verzekeringspremie van “MVC Snoopey”.

Contributie overmaken op: NL46INGB0001624136  ten name van MVC Snoopey

Wilt u lid worden van MVC Snoopey? Vul dan het inschrijfformulier in.